English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Ефесяни 3:20-21
Славословете Господа, Възгласете името Му, изявете между племената делата Му, Напомнете, че е възвишено Неговото име. Исая 12:4

Новини: 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Защото Бог толкова възлюби света

Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG

Но знайте, че Господ - Исус - Bulgarian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

 

С цел да прославят Бога сме подготвили за вас песни videorecording на певец, композитор и евангелист - Джордж Zmozek.
Тук можете да намерите на песни - хвали на много езици с цел да се славата на името на Исус.
Веднага след създаването на нова песен videorecord и въз основа на подкрепа от нашите сътрудници по отношение на превода на вашия език и обратна информация от тях, новите videorecordings ще бъде готов тук, за вас всеки ден.
Ние ще се радваме да ви изпратим информация за новите видео-песни - сложили вашия е-мейл адрес тук:
With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
E-mail:

Защото Бог толкова възлюби светаShare with friends on Facebook

Защото Бог толкова възлюби света,
че даде Своя Единороден Син,
за да не погине ни един, който вярва в Него,
но да има вечен живот.

Защото Бог толкова възлюби света

Защото Бог толкова възлюби света

Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG

Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG

Но знайте, че Господ - Исус - Bulgarian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

Но знайте, че Господ - Исус - Bulgarian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13

I know who loves me

I know who loves me

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 
 

TOP 20


Защото Бог толкова възлюби света


Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG


Но знайте, че Господ - Исус - Bulgarian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD