English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BGShare with friends on Facebook


Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG
Защото, ако и да не цъфти смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Трудът на маслината да се осуети,
И нивите да не дадат храна,
Пак аз ще се веселя в Господа,
И хваля Твоето име
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Защото, ако и да не цъфти смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Стадото да се отсече от оградата,
И да няма говеда в оборите,
Пак аз ще се веселя в Господа,
И хваля Твоето име
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Музика - текст -- пеене Джордж Zmozek
 

TOP 20


Защото Бог толкова възлюби света


Но знайте, че Господ - Исус - Bulgarian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


Защото, ако и да не цъфти смоковницата - BG


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD